Partners

De viering is een initiatief van


De unieke geschiedenis van deze sportverenigingen wordt geschreven door

 

Met de steun van

Colofon

Samenstelling en onderzoek : Martine Vermandere
Website: Mario Van Driessche
Invoeren teksten: Viviane Taeckens
Scannen: Lieve Cosyns
Eindredactie: Servaas Lateur
Coördinatie: Paule Verbruggen

Hartelijk dank voor het nalezen van de teksten en het bezorgen van materiaal:

Martin De Backer (voetbal)
Manu De Bruyne (voetbal)
Etienne Staelens (atletiek)
Wim Beelaert (communityworking)
Philippe Distave (hockey)
PierreVandernoot  (hockey)
Monique de Lophem (tennis)
Heli Rombaut (voetbal) 
Frank De Cloet en Donald Gabriëls (atletiek) 
Carine Hanet (hockey) 
Jean Reyniers (tennis)

 

Stuurgroep 150 jaar KAA Gent

Alain BAEYENS - Voorzitter KAAG-Atletiek 
Wim BEELAERT - Coördinator  vzw “Voetbal in de stad”
Patricia BLONDEEL - Bestuurslid KAAG–Atletiek
Koen DE BOEVER - Directeur Protocol & Logistiek Stad Gent
Frank DE CLOET - Oud-atleet KAAG–Atletiek
Jan DE PAEPE - Oud-Voorzitter KAAG-Tennis/Hockey
Ivan DE WITTE - Voorzitter KAAG-Voetbal
Donald GABRIELS - Oud-atleet  KAAG-Atletiek
Jean REYNIERS - Oud-Voorzitter KAAG – Tennis / Hockey
Etienne STAELENS - Erevoorzitter KAAG-Atletiek
Arnold VANHAECKE - Erevoorzitter KAAG-Atletiek
Paule VERBRUGGEN - Hoofd Publiekswerking AMSAB-ISG
Martine VERMANDERE - Wetenschappelijk  medewerkster AMSAB-ISG

 

Beschermcomité “K.A.A.G. 150 jaar Sport, Vrede en Verdraagzaamheid” 

De Heer Marc Alloncius – Secretaris van de Supportersfederatie K.A.A. Gent vzw
De Heer Alain Baeyens – Voorzitter K.A.A.G. Atletiek
De Heer Tom Balthazar – Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar groen van de Stad Gent
Mevrouw Sofie Bracke – Schepen van Burgerzaken en Protocol van de Stad Gent
Dokter Dino Barillari – Consul van Italië
De Heer Wim Beelaert – Coördinator Voetbal in de Stad
De Heer Frank Beke – Ereburgemeester van de Stad Gent
Mevrouw Patricia Blondeel – Bestuurder K.A.A.G. Atletiek
De Heer Robrecht Bothuyne – Vlaams Parlementslid
De Heer Jan Briers – Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen
De Heer Rudy Coddens – OCMW-voorzitter & Schepen van Seniorenbeleid, Werk en Armoedebestrijding van de Stad Gent
De Heer Eddy Couckuyt – Gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen
Mevrouw Hilde Crevits - Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken
De Heer Luc Criel - Bedrijfsrevisor
De Heer Jozef Dauwe - Gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen
De Heer Koen De Boever – Directeur dienst Protocol en Logistiek van de Stad Gent
Mevrouw Chris De Buck – Secretariaat stuurgroep “K.A.A.G. 150 jaar”
De Heer Marc De Buck – Voorzitter van de Provincieraad van de Provincie Oost-Vlaanderen
De Heer Mathias De Clercq – Schepen van Haven, Economie en Ondernemen van de Stad Gent
De Heer Yannick De Clercq – Regeringscommissaris Universiteit Gent 
De Heer Frank De Cloet – Auteur boek ARAG-KAAG
De Heer Jacques De Decker – Advocaat – Voorzitter van het Provinciaal Middenstandshuis Oost-Vlaanderen
De Heer Johan De Grande – Eresecretaris Generaal Koninklijke Belgische Atletiekbond en Erevoorzitter Atletiekvereniging Lokeren
De Heer Geert De Groote - Bestuurder van de Supportersfederatie K.A.A. Gent vzw
Mevrouw Tine De Groote – Marketingmanager Optima
De Heer Philip De Hulster – Bestuurder Optima
Professor Dokter Anne De Paepe – Rector Universiteit Gent
De Heer Jan De Paepe – Secretaris-Generaal van het Directiecomité Optima
Mevrouw Martine De Regge – Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management, en Administratieve Vereenvoudiging van de Stad Gent
De Heer Eddy De Vogelaer – Voorzitter van de Vlaamse Atletiekliga
De Heer Kristof De Weird – Bestuurder van de Supportersfederatie K.A.A. Gent vzw
De Heer Ivan De Witte - Voorzitter K.A.A.G. Voetbal
De Heer André Francq – Consul van Tunesië
De Heer Donald Gabriëls – Uitgever boek ARAG-KAAG
De Heer Régis Ghesquière – Erelid K.A.A. Gent Atletiek
Mevrouw Fernand Hanet – Weduwe van K.A.A. Gent mecenas Fernand Hanet 
Baron Jean-Jacques Haus – Consul van Litouwen
De Heer Marcel Janssens – Algemeen Secretaris K.A.A. Gent Atletiek
De Heer Philippe Leroy – Advocaat & Consul Generaal der Nederlanden
De Heer Patrick Lips – Commercieel Directeur K.A.A.G. Voetbal
De Heer Michel Louwagie – CEO van KAAG Voetbal
Dokter André Meheus – Erebestuurder K.A.A. Gent Atletiek
Mevrouw Hildegard Moreels – Algemeen Secretaris BOUWUNIE Oost-Vlaanderen
De Heer Léon Mokuna – oud-voetballer, sterspeler van K.A.A.G. Voetbal
De Heer Philippe Muyters – Vlaams minister van Financiën, Begroting, Ruimtelijke Ordening, Werk en Sport
De Heer Jean-Pierre Paelinck - Ereconsul van Guatemala
De Heer Kris Peeters – Vlaams Minister-President Vlaams Minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid
De Heer Marcel Prim – Financieel Adviseur K.A.A.G. Voetbal
De Heer Filip Raes – Voorzitter van de Supportersfederatie K.A.A. Gent vzw
De Heer Jean Reyniers – Erevoorzitter K.A.A.G. Tennis
Jacques graaf Rogge – Erevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité
De Heer Jan Sap – Directeur-Generaal UNIZO
De Heer Daan Schalck – CEO Port of Ghent
Mevrouw Joke Schauvliege – Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
De Heer Thierry Semey – Directeur Confederatie van de Bouw Midden-Vlaanderen
Mevrouw Sarah Simoen – Duiveltje-doet-al van de Stuurgroep “Gantoise 150”
Mevrouw Christine Staelens - Secretariaat stuurgroep “K.A.A.G. 150 jaar”
De Heer Etienne Staelens – Erevoorzitter K.A.A.G. Atletiek
Mevrouw Annelies Storms – Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen van de Stad Gent
De Heer Bernard Strosse – Algemeen Directeur SYNTRA Midden-Vlaanderen
De Heer Resul Tapmaz – Schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, gezondheid en Sport
De Heer Paul Teerlinck – Stadssecretaris en voorzitter van het Stadsmarketingfonds
De Heer Daniël Termont – Burgemeester van de Stad Gent
De Heer Chris Temmerman – Voorzitter Provinciaal Middenstandssecretariaat
Mevrouw Els Uytterhoeven – Dienst Communicatie van de Stad Gent
Mevrouw Freya Van den Bossche – Vlaams Minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie
De Heer Luc Van den Bossche – Voorzitter Directiecomité Optima
Professor Dokter Paul van Cauwenberghe – Prorector Universiteit Gent
De Heer Mario Van Driessche – Medewerker AMSAB
De Heer Karel Van Eetvelt – Gedelegeerd Bestuurder van UNIZO
Professor Geert Van Goethem – Directeur AMSAB
De Heer Dirk Van Haelter – Voorzitter Sportadviesraad Gent vzw
De Heer Karel Van Hoorebeke – Advocaat, Gewezen Federaal Volksvertegenwoordiger & Ereconsul van de Republiek Belarus voor Vlaanderen
De Heer Tony Van Parys – Erevolksvertegenwoordiger – Minister van Staat
De Heer Arnold Vanhaecke – Erevoorzitter K.A.A.G. Atletiek – Consul van Slovakije
Mevrouw Paule Verbruggen – Hoofd publiekswerking AMSAB
De Heer Alexander Vercamer – Eerste Gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen
De Heer Marnix Verhegghe – erebestuurder K.A.A.G. Atletiek
De Heer Jean-Pierre Verhelle – Erebestuurder K.A.A. Gent Atletiek
Mevrouw Valérie Vermeersch – Bestuurder K.A.A. Gent Hockey
Mevrouw Martine Vermandere – Wetenschappelijk medewerker AMSAB en auteur van het boek “Gantoise 150 jaar”
De Heer Geert Versnick – Gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen

Dit project kwam tot stand door middel van crowdsourcing. De uitgevers hebben ernaar gestreefd de wettelijke voorschriften inzake het copyright toe te passen. Wie desondanks meent rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht zich tot deverantwoordelijke uitgever te wenden. 

 

 

© Amsab-ISG, Bagattenstraat 174, 9000 Gent - 09/2240079 - website: Mario Van Driessche